Wat doet Halt precies?

Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren van 12 tot 23 jaar aan te pakken, zonder dat jongere een strafblad krijgt. Halt legt een maatregel op aan jongeren die een strafbaar licht vergrijp hebben gepleegd. Dit is de zogeheten Halt-straf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe effectief is Halt?

Jongeren die na het plegen van een strafbaar feit hun excuses aanbieden aan het slachtoffer, plegen na hun Halt-afdoening minder en/of minder ernstig strafbare feiten. Dat blijkt uit een onderzoek van Advies- en Onderzoeksgroep Beke in opdracht van het ministerie van Justitie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgwelzijn.nl

Wat gebeurt er bij Halt?

Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. De jongere krijgt letterlijk een tweede kans. Zo'n 15.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-interventie opgelegd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op halt.nl

Hoe vaak mag je naar Halt?

Te allen tijde geldt: maximaal drie keer naar Halt. Van bovenstaande regels kan de officier van justitie afwijken (zie hieronder: Discretionaire bevoegdheid).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op halt.nl

Hoe lang duurt een Halt-traject?

Soms moet je ook schade vergoeden en een werkopdracht uitvoeren. Ook je ouders hebben altijd een rol in het Halt-traject. Een Halt-traject duurt nooit langer dan 20 uur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op halt.nl

Ik moet naar Halt

31 related questions found

Wat zijn typische Halt delicten?

Overlast veroorzaken. Verkeersovertreding. Cybercriminaliteit zoals sexting of oplichting. Alcohol- of drugsgebruik.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op halt.nl

Is Halt een straf?

Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren van 12 tot 23 jaar aan te pakken, zonder dat jongere een strafblad krijgt. Halt legt een maatregel op aan jongeren die een strafbaar licht vergrijp hebben gepleegd. Dit is de zogeheten Halt-straf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat voor straf geeft Halt?

Halt-afdoening: jongere tussen 12 en 18 kan fout rechtzetten

Dat is geen echte straf. Het is een vrijwillig alternatief om een echte straf of maatregel te voorkomen. Jongeren krijgen de kans hun fout recht te zetten. Bijvoorbeeld door excuses aan te bieden aan de slachtoffers en gemaakte schade te vergoeden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is het verschil tussen politie en Bureau Halt?

Voor lichte strafbare feiten kan een politieagent of boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) u naar bureau Halt sturen. Dit heet een 'Halt-afdoening'. U gaat dan niet naar een zitting bij de officier van justitie of een rechter. Met een Halt-straf voorkomt u een strafblad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Is Halt vrijwillig?

Door vroegtijdig en op vrijwillige basis te interveniëren, spreken Halt en lokale partners de eigen motivatie van de jongere en ouders of verzorgers aan en hoeft men niet te 'wachten tot het mis gaat' om een aanpak in te zetten die het verschil kan maken en de jongere een tweede kans biedt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op halt.nl

Hoe zit het met Halt en het verkrijgen van een VOG?

Als jij de Halt-interventie positief afrondt, voorkom je een strafblad. Dat betekent dat de Halt-interventie geen invloed heeft op het krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op halt.nl

Waar valt Halt onder?

De Halt-straf valt onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie en wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op om.nl

Wat is Halt plus?

Een HALT-afdoening duurt maximaal 20 uur. Er is een HALT-plus variant die langer duurt dan 20 uur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op suzandejong.nl

Wat is strafblad politie?

Een strafblad betekent dat er strafbare feiten van jou of iemand anders geregistreerd zijn in de registers van politie en justitie. Dat gebeurt als de officier van justitie of rechter een straf geeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Wat gebeurt er als je betrapt wordt op winkeldiefstal?

Als u aangehouden bent wegens winkeldiefstal, dan wordt u vervolgd. U krijgt dat een taakstraf, geldboete of gevangenisstraf opgelegd. Als u voor de eerste keer vervolgd wordt voor een eenvoudige diefstal, krijgt u meestal een boete en soms een voorwaardelijke vrijheidsstraf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op de-strafrechtadvocaat.nl

Hoe lang moet je zitten voor straatroof?

Op diefstal met geweld of bedreiging met geweld, (waar straatroof onder valt) staat een gevangenisstraf van maximaal 9 jaar of een geldboete tot €78.000.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Hoeveel uur is 1 dag gevangenisstraf?

Als de gestrafte zijn werkstraf niet (goed) doet, moet hij de gevangenis in. Op 2 uur niet-uitgevoerde taakstraf staat maximaal 1 dag gevangenisstraf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Hoe weet je dat je een strafblad hebt?

U kunt uw strafblad inzien. Daarvoor dient u een verzoek in bij de Justitiële Informatiedienst. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Bij dit verzoek vermeldt u uw naam, adres en telefoonnummer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe probeert Halt het vandalisme tegen te gaan?

Halt biedt aan vandalen de mogelijkheid om aan traditionele strafvervolging, met alle negatieve gevolgen vandien, te ontkomen onder voorwaarde dat alternatieve bezigheden verricht worden en de schade -gedeeltelijk - vergoed wordt. De jongeren in kwestie worden dan niet 'ingevoerd' in het justitieel apparaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op repository.wodc.nl

Heb je na afloop een strafblad?

Een strafblad voor een overtreding vervalt na verloop van vijf jaar, tenzij voor de overtreding een vrijheidsstraf of taakstraf is opgelegd. Dan bedraagt de bewaartermijn 10 jaar. Voor misdrijven waarvoor u op grond van de wet een gevangenisstraf van minder dan 6 jaar kan krijgen, geldt een bewaartermijn van 20 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtstelefoon.nl

Wat zijn de straffen voor mishandeling?

Mishandeling artikel

Volgens de wet, artikel 300 Wetboek van Strafrecht (Sr), wordt mishandeling gestraft met een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar of een geldboete van de 4e categorie. Deze vorm in art 300 sr is de “lichtste” vorm van mishandeling. Ook wel eenvoudige mishandeling genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op de-strafrechtadvocaat.nl

Wat gebeurt er met je strafblad als je 18 wordt?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Wat gebeurt er als je niet naar Halt gaat?

Een doorverwijzing naar de Halt-interventie staat wel in de politieregisters voor 5 jaar. Wat dit kan betekenen lees je in de flyer hieronder. Als je je niet aan de afspraken houdt, dan kan je toch worden veroordeeld voor het strafbare feit en krijg je een strafblad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op halt.nl

Wat doet Bureau Halt tegen jeugdcriminaliteit?

Halt helpt gemeenten om jeugdcriminaliteit te voorkomen en overlast terug te dringen. Zo bieden we interventies gericht op overlastgevende jongeren en het doorbreken van negatieve groepsdynamiek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op halt.nl