Wat gebeurd er als iemand aangifte op je doet?

Door aangifte te doen laat je de politie weten dat er een misdrijf is gepleegd. Zij kunnen dan een onderzoek starten naar het strafbare feit. Dit is nodig om de dader te vinden. Ook heb je meer kans op schadevergoeding als je aangifte doet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Kan je zien als er aangifte tegen mij is gedaan?

Aangiftes van diefstal, vernieling of zakkenrollen volgt u via Mijn Politie. Dat is de persoonlijke, vertrouwde online omgeving van de politie. Als u inlogt op Mijn politie ziet u de laatste stand van zaken van uw aangifte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Wat doet de politie na een aangifte?

Na uw aangifte gaan we onderzoek doen. We laten u weten hoe het gaat met het onderzoek. Soms doen we dat persoonlijk. In andere gevallen sturen wij u een brief of kunt u het zelf opzoeken op uw persoonlijke pagina op politie.nl.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Wat te doen tegen een valse aangifte?

Ja, het is strafbaar om een valse aangifte te doen. Het doen van een valse aangifte is een misdrijf en wordt zwaar bestraft. Als de politie erachter komt dat je gelogen hebt bij het doen van een aangifte loop je risico op een gevangenisstraf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Kan je aangifte doen als iemand je duwt?

Je bent slachtoffer geworden van mishandeling. Dat is een strafbaar feit. Hiervoor kun je naar de politie om aangifte te doen. De aangifte is het beginpunt voor onderzoek van de politie naar de mishandeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Voor de rechter: dit gebeurt er tijdens een strafzaak - RTL NIEUWS

27 related questions found

Is iemand duwen strafbaar?

Ook het opzettelijk toebrengen van pijn (denk aan een harde duw of een klap met de vlakke hand) kan onder een mishandeling vallen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op de-strafrechtadvocaat.nl

Wat als iemand je duwt?

Zowel opzettelijke als onopzettelijke slagen en verwondingen zijn strafbaar volgens het Strafwetboek. In het geval van opzettelijke slagen en verwondingen dient de dader het oogmerk te hebben om de andere persoon te schaden. Men moet dus de bedoeling hebben om de andere persoon te verwonden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op destrafrechtspecialist.be

Wat moet je doen als je vals wordt beschuldigd?

Valse beschuldiging melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Heeft u te maken met smaad en laster. Als iemand u in een kwaad daglicht wilt zetten of wilt 'zwartmaken', dan is de persoon strafbaar op grond van belediging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op meld.nl

Wat zijn de gevolgen van een valse aangifte?

Vals aangifte doen is strafbaar

Belangrijk is in dit geval dus wel dat iemand willens en wetens liegt. Als dit aangetoond kan worden behoort een geldboete, een taakstraf en zelfs een gevangenisstraf tot de mogelijkheden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zedendelict-advocaat.nl

Hoe bewijs je valse aangifte?

Bewijs valse aangifte

Bewezen moest worden dat de verdachte de aangifte heeft gedaan, terwijl hij wist dat de aangifte niet waar is. Wetende dat, is een van de zwaardere opzetvarianten. U zult echt moeten bewijzen dat de verdachte op het moment van het doen van de aangifte wist dat de aangifte niet waar was.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op smaad-laster-advocaat.nl

Kun je aangifte doen zonder bewijs?

Doe aangifte bij de politie

U moet aangifte doen bij de politie als u wilt dat er een strafzaak komt. De officier van justitie beslist zelf of hij genoeg bewijs heeft en een strafzaak begint. Heeft u te weinig bewijs? Maak dan een melding bij de politie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan de politie een aangifte weigeren?

De politie mag een aangifte niet weigeren

De aangifte kan daarentegen wel geweigerd worden wanneer geen strafbaar feit is begaan, bijvoorbeeld omdat de kwestie van civielrechtelijke aard is en dus niet strafrechtelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtstelefoon.nl

Hoe lang blijft een melding bij de politie staan?

5 jaar bij overtredingen (10 jaar als je een taakstraf kreeg of de gevangenis in moest); 20 of 30 jaar voor misdrijven waarop maximaal 6 jaar straf staat; 80 jaar bij zedenmisdrijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Doet de politie altijd iets met aangifte?

Ik wil aangifte doen, maar de politie werkt niet mee

De politie is in de meeste gevallen verplicht om uw aangifte op te nemen. Als u vindt dat de politie niet meewerkt bij uw aangifte, kunt bij de politie zelf een klacht indienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nationaleombudsman.nl

Hoe lang duurt een onderzoek van de politie?

De politie mag u maximaal negen uur vasthouden voor bij voorlopige hechtenisfeiten en maximaal zes uur bij niet voorlopige hechtenisfeiten. Dit onderzoek kan bestaan uit verhoren, het afnemen van vingerafdrukken of het achterhalen van uw identiteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Hoe weet je of je geregistreerd staat bij politie?

Politiegegevens inzien

Wilt u de gegevens inzien die de politie over u heeft geregistreerd? Dan kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de politie. U vindt een voorbeeldbrief voor inzage in uw gegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is het strafbaar om geen aangifte te doen?

Dan krijgt u een verzuimboete van € 385. Doet u vaker te laat aangifte, dan kan deze boete zelfs oplopen tot € 5.514. Daarnaast kunnen wij de uitbetaling van uw toeslagen en uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting stopzetten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wat is lasterlijke aangifte?

Lasterlijke aangifte is de kwaadwillige en spontane aantijging, in een aan een willekeurige overheid bezorgd geschrift, van een feit dat de daarin bedoelde persoon schade kan berokkenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elfri.be

Wat valt er onder smaad en laster?

Laster is als iemand een leugen verspreidt, terwijl die persoon weet dat het een leugen is. Smaad is een vorm van belediging waarbij je opzettelijk iemands goede naam en eer aantast door deze persoon van iets te beschuldigen. Bij smaad hoeft er geen sprake te zijn van onwaarheden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaat-kosten.nl

Welke straf krijg je voor valse aangifte?

In beginsel moet u ongeveer rekening houden met een gevangenisstraf van 30 dagen, of een werkstraf van 60 tot 120 uur, afhankelijk van de ernst van de aangifte, uw persoonlijke omstandigheden en de omstandigheden van het geval.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op strafrechtadvocatennetwerk.nl

Hoe noem je iemand die je vals beschuldigd?

Laster is het moedwillig iemand beschuldigen van een onwaar feit. Het verschil tussen smaad en laster is dus dat het bij laster altijd gaat om beweerde feiten die niet waar zijn. Dus enkel wanneer u iemands goede naam aantast door onware feiten bent u strafbaar op grond van laster.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ls-advocatenstrafrecht.nl

Wat is een valse melding?

Als je een valse melding doet (dit betekent: zeggen dat er iets gebeurt, wat niet waar is), of misbruik maakt van 112 (alleen bellen en de verbinding verbreken of lachen, schreeuwen, schelden, etc.), dan pleeg je een misdrijf. Dat wil zeggen dat het als een zwaar vergrijp wordt gezien. De politie zal dus ingrijpen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Wat valt er onder emotionele mishandeling?

Psychische mishandeling (ook wel emotionele - of geestelijke mishandeling genoemd) is het stelselmatig uitschelden, treiteren, vernederen, bedreigen, kleineren, overvragen, isoleren of elk ander gedrag dat een negatieve invloed kan hebben op de emotionele ontwikkeling van een kind.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op augeo.nl

Hoe ver mag je jezelf verdedigen?

Je mag jezelf of een ander verdedigen als er direct gevaar is. Als er direct geweld tegen je wordt gebruikt, dan mag je jezelf verdedigen om dit geweld te stoppen. Je moet wel opletten dat de zelfverdediging op de juiste wijze en in beperkte mate gebruikt wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Is iemand bijten strafbaar?

In zijn algemeen kan worden gezegd dat mishandeling het toebrengen van fysieke schade, verwondingen of pijn bij een ander is. Dat houdt in dat bijvoorbeeld het slaan of schoppen van een ander mishandeling oplevert. Opzettelijke benadeling van de gezondheid wordt gelijkgesteld met mishandeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetrecht.nl