Hoe om te gaan met ongeneeslijk ziek?

Als u ongeneeslijk ziek bent, zullen uw huisarts en specialist samen proberen om uw klachten zoveel mogelijk te verlichten, zodat u zo lang mogelijk datgene kan doen wat u wilt doen. Dat noemen we een 'palliatieve behandeling'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nijsmellinghe.nl

Wat voel je als je ongeneeslijk ziek bent?

Als je ongeneeslijk ziek bent, verandert er veel in je leven. Dat geldt voor je lichaam, je gevoelens en je verlangens. Daarnaast veranderen je dagindeling en je relatie met anderen. Ook heb je minder energie dan voordat je ziek was.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kanker.nl

Wat als je niet meer beter wordt?

Zorg als u niet meer beter wordt

Het is de hulp en zorg die u nodig heeft om u zo goed mogelijk te laten voelen. Een team van zorgverleners zorgt hiervoor: Bespreek met uw huisarts wat u nodig heeft, hoe u zo goed mogelijk verder kunt. Hij/zij kan de zorg geven en regelen die u nodig heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Hoe vertel je dat je ongeneeslijk ziek bent?

Vertel het aan wie je wilt, op het moment dat jij daar klaar voor bent. Het vertellen kan veel emoties oproepen, bij jezelf, maar ook bij de ander. Mensen weten misschien niet wat ze moeten zeggen, of stellen vragen waarop je zelf het antwoord nog niet weet. Daarom kiezen sommige mensen voor mail of social media.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op overpalliatievezorg.nl

Hoe herken je de laatste levensfase?

Bij mensen die gaan sterven is een stokkende en onregelmatige ademhaling meestal een teken dat de dood snel dichterbij komt. De ademhaling valt dan regelmatig stil om daarna met een diepe zucht weer opgang te komen. De tijd tussen de ademteugen wordt langer en langer, soms wel tot een halve minuut.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radboudumc.nl

Hoe kan ik omgaan met de ziekte kanker tijdens de behandeling en daarna?

25 related questions found

Wat is een Doodsmasker?

Het doodsmasker, ook wel bekend als facies Hippocratica, is een fenomeen dat optreedt tijdens het naderend overlijden. Het veranderende gelaat van een stervende vertoont kenmerken zoals bleekheid, wasachtigheid en de ogen van gebrokenheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sterinzorg.nl

Doet het pijn als je sterft?

Pijn is één van de meest voorkomende klachten op een sterfbed, net als de angst voor pijn. Om de lichamelijke pijn te verlichten kan het nodig zijn dat de zieke steeds meer pijnmedicatie nodig heeft. De kans is aanwezig dat dit het levenseinde enkele uren of dagen bespoedigt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op palliatievezorg.nl

Hoe lang leef je nog als je terminaal bent?

Terminale zorg start als de levensverwachting minder dan 3 maanden is. De zorg is gericht op een zo goed mogelijk kwaliteit van leven en goede stervensbegeleiding. Deze zorg duurt totdat de persoon overlijdt. Ook als dat langer duurt dan 3 maanden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regelhulp.nl

Wat zijn de meest voorkomende problemen in de palliatieve fase?

Naast pijn zijn er nog andere symptomen die voorkomen in de palliatieve fase. Misselijkheid, dyspnoe, angst en delier komen relatief veel voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hovumc.nl

Hoe ga je om met iemand die niet lang meer te leven heeft?

Tips voor het omgaan met iemand die terminaal is
 1. Leg niet continu de nadruk op het ziek zijn. ...
 2. Omgaan met iemand die terminaal is betekent ook luisteren. ...
 3. Heb oog voor zijn of haar wensen. ...
 4. Weet wat medicijnen doen. ...
 5. Leef in het nu... ...
 6. ... ...
 7. Durf samen te huilen, maar ook te lachen. ...
 8. Geef hem of haar de rust.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rememberme.nl

Wat zeg je bij laatste afscheid?

Tips: wat zeg je tegen iemand die dood gaat. Zeg tegen jouw dierbare dat je het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd en je met hem meeleeft. Wens hem alle kracht toe die hij nodig heeft. Geef bovendien aan dat je er altijd voor hem bent en dat hij altijd op jouw steun kan vertrouwen en hulp aan je kan vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uitvaartverzekeringwijzer.net

Wat is de laatste levensfase?

Soms krijg je tegelijk of vlak na de diagnose te horen dat je ongeneeslijk ziek bent. Het komt ook voor dat je dit bericht na een langere tijd van behandelen krijgt. Na dit bericht kun je nog (enkele) weken of maanden leven, sommige patiënten leven nog jaren. Deze fase wordt de laatste levensfase genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nfk.nl

Wat doet morfine in de laatste levensfase?

Morfine is een slaapmiddel

Vaak zie je in de laatste levensfase door krachtverlies van de ademhalingsspieren een korte en snelle ademhaling. Dit kan voor benauwdheid zorgen. Morfine lost niet de benauwdheid op, maar wel het gevoel van benauwd zijn. Het medicijn is dus geen slaapmiddel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sterinzorg.nl

Wat zijn ongeneeslijke ziektes?

Er is een ernstige diagnose gesteld en de kans op genezing is er niet meer. Afhankelijk van het soort ziekte (zoals bijvoorbeeld kanker of COPD) gaat de gezondheid langzaam achteruit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sterinzorg.nl

Hoe accepteer ik dat ik ziek ben?

Jezelf accepteren

Als je hoort dat je ziek bent, komt het accepteren van jezelf mét die ziekte ineens op de voorgrond te staan. Er zijn verschillende fases die je dan doormaakt, van ontkenning en rouw tot acceptatie. Laat je inspireren door mensen die dit voor elkaar gekregen hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzijnmind.nl

Is terminaal ziek?

Je bent dus in je laatste levensfase aanbeland. En je bent uitbehandeld. Dat betekent dat behandelen geen zin meer heeft of niet opweegt tegen de nadelen ervan. Artsen noemen een patiënt doorgaans terminaal wanneer ze verwachten dat die persoon minder dan drie maanden te leven heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dela.nl

Welke 4 fasen van palliatieve zorg zijn er?

Bij palliatieve zorg wordt onderscheid gemaakt tussen:
 • ziektegerichte palliatie.
 • symptoomgerichte palliatie.
 • palliatie in de stervensfase.
 • nazorg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op palliaweb.nl

Welke fases zijn er binnen de palliatieve zorg?

Bij palliatieve zorg wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende stadia: Stadium van meer ziekte- dan symptoomgerichte palliatie. Stadium van meer symptoom- dan ziektegerichte palliatie. Stervensfase.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op richtlijnendatabase.nl

Hoe begint palliatieve zorg?

De palliatieve fase begint als genezing niet (meer) mogelijk is of als het levenseinde door kwetsbaarheid in zicht komt. Dat kan een eerste moment zijn om met de patiënt in gesprek te gaan over zijn doelen, vooruitzichten en wensen voor (verdere) behandeling, begeleiding en zorg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op palliaweb.nl

Wat ervaart iemand die stervende is?

Onrust en verwardheid

De stervende kijkt dan anders uit zijn ogen en kan een onrustige en verwarde indruk maken. Dit wordt een delier genoemd. Het lijkt alsof iemand van alles beleeft of ziet, maar wat precies is niet duidelijk. Dit komt nogal eens voor in de laatste levensdagen en vooral in de laatste uren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op isala.nl

Wat te doen bij terminale onrust?

Onrust en verwardheid

Je kunt steun bieden door rustig bij de stervende te blijven zitten. Het kan zijn dat de de stervende dingen ziet of hoort die er niet zijn (wanen, hallucinaties). Spreek hem/haar dan niet tegen, maar ga ook niet in de wanen mee.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op overpalliatievezorg.nl

Waarom morfine bij terminale patiënten?

Andere klachten zoals benauwdheid en pijn hebben vaak wel een behandeling nodig. Bij pijn en benauwdheid in de terminale fase is het medicijn van keuze zonder meer morfine. Morfine is een krachtig middel om pijn en benauwdheid te bestrijden en de toepassing ervan is onomstreden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carend.nl

Hoe pijnlijk is versterven?

Een patiënt die geleidelijk uitdroogt heeft in het algemeen weinig klachten. Het geven van kunstmatig voeding en vocht kan daarentegen wel problemen oproepen, zoals benauwdheid (vocht achter de longen, als gevolg van het infuus).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op prolife.nl

Wat is het verschil tussen dood en sterven?

Doodgaan en sterven betekenen beide dat het leven ten einde komt, maar sterven is iets formeler dan doodgaan. Doodgaan wordt eerder van dieren gezegd dan van mensen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijfwijzer.nl

Wat als palliatieve sedatie te lang duurt?

6 Wat als de sedatie lang duurt of de patiënt weer bij bewustzijn komt? Probeer een verklaring te vinden, overleg snel met de arts en/of dien medicatie toe zoals afgesproken. Was delier een refractair symptoom, dan kan de oorzaak zijn dat het delier toch nog aanwezig is, dus behandelen met haloperidol.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ncbi.nlm.nih.gov