Is het anders als of anders dan?

Correct is: Hij doet de hele dag niets anders dan slapen. Hoewel niets anders als door velen niet meer wordt afgekeurd, is niets anders dan nog steeds verzorgder, zeker in de schrijftaal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Wat is het verschil tussen Als en dan?

Dan gebruik je om een verschil aan te geven, als gebruik je in een vergelijking met 'zo' of 'even': Grietje is even blond als Hans, maar Hans is langer dan Grietje. Sneller, hoger, sterker: dat zijn allemaal voorbeelden van de vergrotende trap. De vergrotende trap gebruik je om een verschil aan te geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schooltv.nl

Is het beter als of beter dan?

In verzorgde schrijftaal is dan de aan te bevelen vorm na een vergrotende trap (zoals jonger, beter, liever) en na anders en combinaties met ander(e). Als gebruiken we na de woorden even, (net) zo, evenveel, (net) zoveel, hetzelfde en dezelfde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het groter als of groter dan?

Belgische en Nederlandse media schrijven dat 'groter als' is ingeburgerd in de Nederlandse taal, omdat de regels zouden zijn versoepeld. Maar dat klopt niet. "Het is gewoon 'groter dan'", zegt beste docent Nederlands van vorig jaar, Matijs Lips.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eenvandaag.avrotros.nl

Is het beter als jij of beter dan jij?

De stellende trap krijgt altijd als. De vergrotende trap krijgt altijd dan. Piet is beter dan Jan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstmodel.nl

Jochem Myjer - Ik ben anders dan de rest

38 related questions found

Is het als gisteren of dan gisteren?

Dan komt na een vergrotende trap en na anders en ander(e): groter dan, kleiner dan, anders dan. Als komt na vergelijkingen met zo en even: zo groot als, even klein als.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is het slimmer dan jij of slimmer dan jou?

In sommige gevallen is zowel jij als jou mogelijk na dan, maar dan is er een betekenisverschil. Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is jij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is jou correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het liever dan of liever als?

Toelichting. Volgens de traditionele regels komt er na een vergrotende trap en na ander(e) en anders, dan: groter dan, liever dan, interessanter dan, moeilijker dan, iets anders dan enzovoort.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Is het als jou of als jij?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is jij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is jou correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het als mij of als ik?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is ik de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is mij correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het slimmer dan jij of als jij?

Kort samengevat: Na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als. Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op niow.nl

Doet hij beter dan ik of mij?

Juist is: 'beter dan ik'. Het is een verkotring van: 'hij zingt beter dan ik zing'. Bij vergelijkingen met 'als' gebeurt hetzelfde: hij zingt net zo goed als ik (zing). 'Dan' is juist bij vergelijkingen die een ongelijkheid uitdrukken: ik ben ouder dan zij, hij is groter dan zijn broer, dat kost veel meer dan ik dacht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementsite.nl

Is beter als goed Nederlands?

Toelichting. Als beter aangeeft dat het de voorkeur verdient of aan te raden is om iets te doen, wordt dit woord als bijwoordelijke bepaling in de standaardtaal gewoonlijk gebruikt in combinatie met het hulpwerkwoord kunnen. Standaardtaal in het hele taalgebied is ook een constructie met een naamwoordelijk gezegde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Hoe gebruik als?

Het woord 'als' gebruik je als je een vergelijking wil maken tussen twee zaken die een overeenkomst hebben. Meestal gebruik je in dit soort zinnen de woorden 'even', 'zo' of 'hetzelfde/dezelfde'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op babel.nl

Hoe weet je of een woord met d of t is?

Er is ook een trucje om te achterhalen of u aan het eind van het voltooid deelwoord -t of -d moet schrijven. U kunt daarvoor vergelijken met de verledentijdsvorm. Als die op -de(n) eindigt, krijgt ook het voltooid deelwoord een -d. Als de verledentijdsvorm op -te(n) eindigt, krijgt ook het voltooid deelwoord een -t.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat moet je dan als?

Je gebruikt als wanneer je een vergelijking maakt tussen twee zaken en je de gelijkenis wilt beschrijven. Je maakt in dit geval vaak gebruik van de woorden 'even', 'zelfde' en 'zo': Jaap leert even snel als Sonja. Laura is net zo goed in de Engelse spreekvaardigheid als Hans.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op detaaltrainer.nl

Is het kleiner dan mij of kleiner dan ik?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is ik de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is mij correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het als hij of als hem?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is hij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is hem correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het dan haar of zij?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is zij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is haar correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is evenveel als?

In verzorgde schrijftaal is als de aan te bevelen vorm na de woorden evenveel, (net) zoveel, hetzelfde, dezelfde, even en (net) zo.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het een idee als of dat?

In alledaags taalgebruik is het idee verreweg het gebruikelijkst. Bijvoorbeeld: 'Dat is een goed idee! ' en 'Ik heb het idee dat ze weet wat ze doet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is het dan kan je of dan kun je?

Beide zijn goed, maar er is wel een zeker verschil in stijl. Het verschil zit 'm in de stijl: je kan is informeler en meer spreektaal. Bij het schrijven kun je beter kiezen voor je kunt. Tegenwoordig kom je in teksten steeds vaker de informele vorm je kan tegen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Hoe schrijf je dan?

In de zin Je mag op kosten van de zaak dineren, maar dan wel een beetje goedkoop wordt dan wel anders gebruikt. Dan is een bijwoord met als betekenis 'deze keer'. Wel functioneert als bijwoord ter bevestiging. Ook in deze betekenis wordt dan wel als twee woorden geschreven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Wat en dat gebruiken?

Het woord 'dat' wordt gebruikt als je verwijst naar een bepaald zelfstandig naamwoord. Voor onbepaalde verwijzingen gebruik je daarentegen 'wat'. Dit leidt bijvoorbeeld tot de volgende zinnen: Het boek dat hij heeft gekocht, heeft een blauwe kaft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstblad.nl