Wat is een Covog?

Het COVOG controleert of er strafbare feiten gepleegd zijn. Daarvoor kijkt de organisatie onder meer naar (on)herroepelijke veroordelingen, transacties, sepots en openstaande zaken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijsinspectie.nl

Wat wordt er gecontroleerd bij een VOG?

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoe kom ik aan een verklaring omtrent gedrag?

U dient uw aanvraag digitaal of schriftelijk in

Dan zet uw werkgever de eerste stap: hij/zij zet de VOG-aanvraag online voor u klaar. U krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Waarom moet je een VOG aanvragen?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Uw (toekomstige) werkgever kan u dan vragen om een VOG.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op om.nl

Wie moet een VOG hebben?

Voor sommige functies is een VOG wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor onderwijzers, gastouders en taxichauffeurs. De overheid legt in regelgeving vast voor welke beroepen een VOG in ieder geval verplicht is. Ook als u tijdelijk of als vrijwilliger gaat werken, kan een VOG nodig zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Dit betekent de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

36 related questions found

Welke beroepen mag je niet uitoefenen met strafblad?

Zolang u een strafblad heeft, mag u sommige beroepen niet uitoefenen. Zoals advocaat, leraar of deurwaarder. Voor sommige beroepen heeft u een VOG (Verklaring omtrent gedrag) nodig. Een strafblad kan betekenen dat u geen VOG krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wie betaalt de kosten van een VOG?

De kosten van een VOG betaalt u in eerste instantie zelf. Het kan zijn dat u de kosten van de VOG mag declareren bij uw werkgever / leidinggevende. Dit verschilt per organisatie / instantie. Daarom raden wij u aan om dit dan ook met uw werkgever / leidinggevende te overleggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Wat voor werk kun je doen zonder VOG?

Strafblad. U krijgt geen VOG als de strafbare feiten belangrijk zijn voor de functie of baan die u wilt. Voor een taxichauffeur bijvoorbeeld is een veroordeling voor rijden onder invloed een probleem.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan je een VOG krijgen met een strafblad?

Sommige strafbare feiten vormen voor de ene baan of stage wel een bezwaar, maar voor de andere niet. Iemand met een strafblad maakt daarom ook kans op een VOG.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoe lang kijken ze terug bij VOG?

De terugkijktermijn voor een VOG P is 10 jaar voor wat betreft de justitiële gegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoe duur is een verklaring omtrent gedrag?

Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u €41,35.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoe oud mag een VOG zijn in de zorg?

In artikel 3 staat dat binnen de Wlz-zorg een VOG verklaring, op het moment dat je in dienst treedt, niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Ben je een zelfstandige zorgverlener die Wlz-zorg verleent, dan mag je Wkkgz VOG verklaring niet ouder zijn dan 3 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op solopartners.nl

Welke soorten VOG zijn er?

Welke VOG moet u aanvragen?
  • VOG werk(en) bij een organisatie/instantie. ...
  • VOG voor stage. ...
  • VOG voor vrijwilligerswerk. ...
  • VOG voor ZZP/opdracht extern. ...
  • VOG eigenaar bedrijf. ...
  • VOG voor visum/emigratie. ...
  • VOG voor een schietvereniging. ...
  • VOG voor Aanmelding/Registatie (beroeps) register.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Hoe groot is de kans dat je een VOG krijgt?

Mensen schatten hun kansen op een VOG vaak laag in. Sommigen zien zelfs helemaal af van de aanvraag, uit angst voor afwijzing. Onterecht, want maar een klein deel van alle VOG-aanvragen wordt geweigerd: in 2019 slechts 0,33%. Om misverstanden over de VOG weg te nemen ontwikkelde Justis de VOG-check.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoeveel procent van de bevolking heeft een strafblad?

Ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder heeft een strafblad. Het aantal minderjarigen met een strafblad is de afgelopen jaren gedaald. Winkeldiefstal is één van de meest voorkomende misdrijven waarvoor mensen een strafblad kunnen krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vognodig.nl

Kan je bij de overheid werken met een strafblad?

Bij de overheid moeten ook mensen met een strafblad of aantekening kunnen werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nporadio1.nl

Hoe lang duurt het voordat je strafblad weg is?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Wat blijft op je strafblad staan?

Alle relevante gegevens, veroordelingen (ook overtredingen), strafbeschikkingen, transacties, openstaande zaken, sepots (behalve als iemand ten onrechte als verdachte was aangemerkt) staan vermeld in iemands justitiële documentatie, ook wel strafblad genoemd. Deze aantekeningen blijven daar in principe altijd op staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woudegraaf.nl

Welke landen mag je niet in als je een strafblad hebt?

Een strafblad kan in de toekomst problemen geven bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), waardoor je niet overal meer stage kan lopen of kan werken. Daarnaast kun je niet meer op vakantie naar landen die mensen met een strafblad het land niet binnen laten, denk aan de Verenigde Staten en Australië.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Kan je op Schiphol werken met een strafblad?

Op de luchthaven zijn veel banen in de logistiek en transport. ,,Maar wanneer je over het platform rijdt met een bagagewagen of in een hangaar op Schiphol-Oost werkt, dan moet je wel een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) kunnen overleggen. Die beoordeling is altijd erg zwart-wit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op noordholland.pvda.nl

Wie bepaalt of ik in aanmerking komen voor een VOG?

De overheid legt in regelgeving vast voor welke beroepen een VOG in ieder geval verplicht is. Als er geen wettelijke verplichting is mag u als werkgever zelf bepalen of u een VOG vraagt van uw werknemers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Is een VOG verplicht?

Iedereen die in het onderwijs werkt (in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs), moet bij indiensttreding een actuele VOG (geen kopie en niet ouder dan zes maanden) overleggen. Dit is wettelijk verplicht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijsinspectie.nl

Kan ik zelf een VOG aanvragen zonder werkgever?

Je kunt zelf een VOG aanvragen, dus ook zonder werkgever of organisatie. Bijvoorbeeld wanneer je stage gaat lopen of vrijwilligerswerk gaat doen kun je zelf een VOG digitaal aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vogdigitaalaanvragen.nl

Wat heb je nodig om een VOG aan te vragen?

Wat moet je meenemen voor het aanvragen van een VOG? De eisen zijn als volgt: U dient ingeschreven te staan in het BRP van uw gemeente. U dient een volledig aanvraagformulier van een Verklaring Omtrent het Gedrag in te vullen inclusief ondertekening door de opdrachtgever en deze mee te nemen naar het gemeentehuis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Is VOG gratis?

Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Dankzij de Regeling Gratis VOG is het aanvragen van VOG's voor uw vrijwilligers kosteloos.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gratisvog.nl